Atenció al públic:

8:00h a 13:00h / 15.00h a 18.00h

Puigdassalit, 32

08570 Torelló

93 859 04 90

secretaria@vedrunatorello.cat

AFA

AFA VEDRUNA TORELLÓ

Qui som?

L’AMPA de l’escola Vedruna Torelló és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a les mares i pares, familiars i tutors/es legals d’alumnes de la nostra escola.

L’objectiu de l’AMPA és contribuir a l’educació integral que reben els nostres fills i filles a l’escola, col·laborant amb diferents projectes i inversions. La inscripció és voluntària i es pot ser associat durant tant temps com els fills estiguin escolaritzats.
L’AMPA és la via natural de participació de pares i mares d’alumnes en el referent a educació.

La Junta Directiva està formada per mares i pares de l’escola que es reuneixen un cop al mes per prendre decisions relatives als serveis i
funcionament de l’escola.

 • Establir contactes entre famílies i docents, per tal d’aconseguir una millor eficàcia en la tasca educativa.
 • Defensar els drets de les famílies en tot allò que faci referència a l’educació dels seus fills i filles.
 • Promoure activitats complementàries, culturals i festives; alhora que xerrades.
 • Oferir a les famílies els mitjans adequats per tal de poder acomplir millor la seva tasca educativa.
 • Donar tota la informació relativa al món educatiu que afecti als seus fills i filles.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre
 • laborar en les infrastrutures i les millores de les instal.lacions.
 • Representar a les famílies en el Consell Escolar
 • Fomentar la participació de les famílies en la vida del centre
 • Accés directe a consultes al Centre Educatiu.
 • Participació al pressupost participatiu anual.
 • Participació a l’assemblea anual de l’AMPA.
 • Col·laboració en les activitats festives i culturals de l’escola: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi.
 • Organització de trobades amb altres AMPES Vedruna Catalunya.
 • Organització d’activitats que impulsin l’aprenentatge integral conjuntament amb l’escola.
 • Organiyzar la festa de fi de curs amb les famíles
 • Organització de la Loteria de Nadal
 • Subvenció de l’activitat de piscina a Educació Primària (4t i 6è) i Secundària (1r)
 • Gestió Extraescolars
 • Col·laboracions en actes culturals diversos del centre
 • Participació en el Casal d’Ampas del poble
 • Xerrades d’interès per a les famílies sobre l’educació dels fills i filles i altres temes d’interès

L’AMPA Vedruna Torelló representa els pares i mares:

 • Al Consell escolar del centre.
 • Al Consell escolar municipal.
 • Comissió de garanties d’admissió
 • Comissió de participació
 • Participa a la plataforma d’AFA.
 • Representa l’escola a les AMPES de Vedruna Catalunya.
 • afa@vedrunatorello.cat
 • Presidència: Eloi Pérez
 • Vicepresidència:Meritxell Rovira
 • Tresoreria:Marc Castells
 • Secretaria:Núria Serra
 • Vocals: Núria Reig, Remei Mompin, Sílvia Tambo, Maria de Rocaprevera Illamola, Alicia Sala, Eva Capa.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website