Atenció al públic:

8:00h a 13:00h / 15.00h a 18.00h

Puigdassalit, 32

08570 Torelló

93 859 04 90

secretaria@vedrunatorello.cat

Educació Infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Projecte 9x5: Educació a temps complet

Projecte innovador que es porta a terme a Educació Infantil amb l’objectiu d’aconseguir el benestar de l’alumat, així com de les famílies, a partir d’un clima proper i familiar. Amb un ambient relaxat i de confiança, els infants d’aquesta etapa, juntament amb els seus companys i companyes i amb les seves mestres, aprenen a compartir el dia a dia i a descobrir el món que els envolta.

Amb aquest projecte s’aconsegueix un vincle de familiaritat i de seguretat entre mestre/a i alumne/a que fa que l’infant se senti com a casa i d’aquesta manera potenciï el seu desenvolupament global a través de les diferents experiències que es viuen cada dia a l’escola, estimulant l’autonomia, la iniciativa i l’aprenentatge de la convivència amb els altres.

Per fer-ho possible, a part de les 6 hores lectives, també hi ha 3 hores opcionals i gratuïtes:

 • De les 7:45h a 9h (opcional i gratuït): Proposta de racons de jocs lúdics amb una tutora d’infantil (horari flexible i a disposició de les famílies).
 • A partir de les 8:50h: Entrada relaxada per tot l’alumnat.
 • De les 9h a les 13h: Treball per racons i ambients d’aprenentatge, compartits amb els tres cursos, i treball per projectes.
 • De les 13h a les 15h (opcional): menjador pedagògic amb les mestres d’infantil (només es paga el servei de càtering).
 • De les 15h a les 17h: Treball per racons, compartits amb els tres cursos, i activitats complementàries (inclou natació a I4 i I5)

Autònoms i comunicatius

L’alumnat d’aquesta etapa aprenen progresivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i a saber conviure amb els altres.

Per aconseguir-ho, l’escola proporciona un clima familiar i proper en un entorn de confiança, on els alumnes se senten acollits i acompanyats ja que estem al seu costat en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

Per aquesta raó, el nostre objectiu és que l’aprenentatge dels nostres infants sigui significatiu i que s’hi sentin protagonistes, a més d’aprendre a compartir i a col·laborar amb la resta dels seus companys.

Rutina que es manté dia a dia a les aules d’I3, I4 i I5 per construir moments de cohesió, comunicació, cooperació i coneixença amb el grup classe.

Donem molta importància al joc com a eina d’aprenentatge ja que té un gran valor educatiu en el desenvolupament de l’infant.

És per aquesta raó que, durant dos dies a la setmana, a les nostres aules creem diferents espais de llengua, matemàtiques i estacionals i barregem els tres cursos per tal que

s’aconsegueixi la cooperació, la coneixença i aprenentatge entre tots ells. En aquestes activitats es porta a terme la circulació lliure, que permeten que tots els infants visquin la curiositat, la creativitat i la descoberta de l’entorn i d’ell mateix en diferents espais i en un entorn diferent.

Els ambients són quatre espais diferents d’aprenentatge on, a cada un d’ells, a més d’interactuar amb els companys dels tres cursos d’Educació Infantil, es fan diferents propostes d’activitats, amb grups reduïts,  de tipus cognitiu, manipulatiu, simbòlic i artístic.

Es respecte el ritme de cada infant i la seva autonomia amb l’objectiu que cada un d’ells se senti protagonista del seu aprenentatge observant, experimentant, construint, pensant, inventant i expressant a partir de diferents materials i circulant per espais diferents per cada activitat.

Els espais es distribueixen de la següent manera:

 • Construcció: moments en que es comparteix l’espai on utilitzen la seva imaginació per crear i construir amb peces i també portant a terme la robòtica.
 • Art: en aquest espai aconsegueixen crear el seu aprenentatge coneixent i utilitzant diverses tècniques artístiques.
 • Experimentació: amb diferents materials del nostre entorn creen estructures i experimenten amb elles.
 • Teatre: espai que es porta a terme a la sala de psicomotricitat de l’escola, ja que aquesta els permet abocar la seva imaginació, fantasia i il·lusió amb el material fungible que hi troben: coixins, disfresses.. i a on es suma moments que fomenten el gust per la lectura i l’escolta activa.

Un cop a la setmana també, amb grups heterogenis, continuem desenvolupant la seva part artística a través de l’experimentació amb diferents tècniques artístiques. D’aquesta manera aconsegueixen expressar-se a través del seu art, mantenint sempre el seu ritme i espai.

A cada aula d’Educació Infantil es porten a terme diversos projectes relacionats amb els seus interessos i amb el què ens envolta. A través d’aquests i aplicant-ho de manera globalitzada, s’aconsegueix motivació per la coneixença del seu entorn i també un aprenentatge significatiu.

Aquests es mantenen al llarg del curs i es relacionen amb les sortides que es porten a terme cada trimestre.

 • DEX THE DINO: la llengua anglesa s’introdueix des d’un bon principi d’I3, a través d’un titella que els hi ensenya a familiaritzar-se amb aquesta llengua d’una manera natural  i a partir de jocs i cançons. A mesura que passa el curs, des d’I3 també s’ensenya aquesta llengua a través de la rutina del dia a dia.
 • PSICOMOTRICITAT: en aquests moments, a través dels diferents materials que hi ha al gimnàs i amb la motivació i interès de l’infant, s’aconsegueix desenvolupar diferents habilitats motrius, jugant i experimentant amb el seu propi cos.
 • MÚSICA: temps per escoltar, sentir, reflexionar i descobrir la música com una eina per desenvolupar l’autoconeixement i el que els hi envolta.
 • MOTRICITAT FINA: moments que vivim al dia a dia per tal d’aprendre a coordinar i controlar els moviments de les mans i el cos. És un procés d’aprenentatge constant.
 • EDUCACIÓ EMOCIONAL i DUNA: a través d’en Sonetes i la Duna, un titella i una eruga que ens acompanyen quan portem a terme la sessió, es creen diferents espais on es té l’objectiu que l’infant aconsegueixi un creixement personal on tingui en compte els seus valors i sàpiga identificar les seves emocions i sentiments.
 • TALLER DE CONTES: els contes són el mitjà més màgic i entenedor per endinsar als infants en el món de la lectura, la imaginació, l’expressió tant oral com corporal i la creativitat. Són moments que es viuen durant la setmana i dels quals els compartim amb el grup classe i també amb els tres grups junts.
 • PADRINS I FILLOLS: Es tracta d’un projecte transversal que implica el desenvolupament d’activitats de cooperació entre grans i petits. Els alumnes de 4t d’ESO esdevenen els padrins dels alumnes d’Educació Infantil i durant tot el curs els acompanyen en les diferents festes, tradicions i celebracions escolars, així com també activitats que es realitzen al llarg del curs.  Aquesta proposta educativa promou valors i actituds tal com la convivència, la responsabilitat, la creació d’un vincle afectiu, l’ajuda i la participació activa.  El padrí se sent gran, responsable i referent. El fillol se sent acollit, protegit i escoltat És una de les activitats més entranyables i engrescadores del centre.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website