Atenció al públic:

8:00h a 13:00h / 15.00h a 18.00h

Puigdassalit, 32

08570 Torelló

93 859 04 90

secretaria@vedrunatorello.cat

Itinerari psicopedagògic

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

Un equip de professionals de la psicologia i la pedagogia orienten l’alumnat i les famílies que precisen d’aquest servei. Tenim un Itinerari Psicopedagògic des dels 3 fins els 16 anys.

La psicòloga i la psicopedagoga de l’escola es coordinen amb els serveis educatius del Departament d’Educació i altres serveis externs quan és necessari i també és qui impulsa l’Itinerari Psicopedagògic propi de l’escola.

ITINERARI PSICOPEDAGÒGIC

L’Itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

En aquest itinerari podreu trobar actuacions vinculades a:

L’atenció i l’acompanyament educatiu de les persones, en funció de les seves necessitats, i l’estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.

La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.

El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant proves, algunes d’elles externes que el Departament d’Ensenyament realitza a nivell de Catalunya, com les competències bàsiques a 6è de primària i 4t d’ESO i altres d’internes seleccionades pels psicopedagogs.

Les tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO per tal de vetllar pel canvi d’etapa, sobretot a nivell organitzatiu de l’alumnat.

L’orientació professional dels nostres alumnes per tal de seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adients per a cada perfil.

Per dur a terme aquest itinerari les escoles Vedruna de Catalunya hem creat el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l’àmbit pedagògic i psicopedagògic des del que es vetlla per atendre les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website