Atenció al públic:

8:00h a 13:00h / 15.00h a 18.00h

Puigdassalit, 32

08570 Torelló

93 859 04 90

secretaria@vedrunatorello.cat

Educació Primària

AVANÇANT EN EL PROCÉS D'APRENENTATGE

(DE 6 A 12 ANYS)

COMPETENTS I RESPONSABLES

L’objectiu d’aquesta etapa és que l’alumnat adquireixi habilitats i competències aplicables a la vida quotidiana, que potenciï bons hàbits organitzatius i de treball amb l’objectiu d’esdevenir persones competents, solidàries, crítiques i responsables que puguin donar resposta a una societat en constant evolució.

Per assolir-ho es treballa amb diferents metodologies, incorporant les noves tecnologies i totes aquelles matèries que marca el currículum, així com també amb les assignatures complementàries; donant molta importància al treball de valors, de projectes interdisciplinaris, de les llengües i de les matemàtiques. L’etapa d’educació primària s’organitza en tres cicles: inicial, mitjà i superior.

Les matemàtiques juguen un paper fonamental en el desenvolupament de les habilitats numèriques i en el pensament lògic  de l’alumnat. Es busca proporcionar a l’alumnat una base sòlida per a comprendre i utilitzar els conceptes matemàtics en la seva vida quotidiana.

La finalitat de l’àmbit lingüístic és desenvolupar les habilitats comunicatives  de l’alumnat en diferents llengües, fomentar el gust per la lectura  i promoure la consciència intercultural. A través de diverses activitats i recursos, adquireixen les competències necessàries per expressar-se amb fluïdesa, comprendre textos i comunicar-se de manera efectiva en diferents contextos lingüístics.

Des de  l’àmbit artístic s’afavoreix a l’alumnat explorar la seva creativitat i així poder expressar-se a través de les arts visuals, la música, la dansa i el teatre. Aquesta exploració artística no només enriqueix la seva experiència educativa, sinó que també fomenta el seu desenvolupament integral i els ajuda a connectar amb el món que els envolta de manera única i significativa.

L’objectiu de l’àmbit d’educació física és desenvolupar les habilitats motrius de l’alumnat, promoure hàbits saludables i fomentar valors importants com el treball en equip i el respecte. A través de diferents activitats físiques i esportives,  tenen l’oportunitat de créixer físicament, emocionalment i socialment, adquirint coneixements i experiències que els seran útils al llarg de la seva vida.

L’àmbit de valors té com a finalitat formar  persones amb una sòlida base ètica i moral.  A través de l’educació en valors, l’alumnat aprèn a ser  ciutadans responsables, respectuosos i compromesos amb la societat. Aquesta formació és fonamental per al seu desenvolupament personal i per a la construcció d’una societat més justa i solidària.

Els projectes interdisciplinaris ofereixen una manera enriquidora i significativa d’aprendre, integrant continguts de diferents àrees curriculars i desenvolupant competències essencials per al futur  de l’alumnat. Aquesta metodologia fomenta la motivació, la participació activa i el desenvolupament integral de l’alumnat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website