Atenció al públic:

8:00h a 13:00h / 15.00h a 18.00h

Puigdassalit, 32

08570 Torelló

93 859 04 90

secretaria@vedrunatorello.cat

Educació Secundària

MOBILITZANT ELS RECURSOS PERSONALS

(DE 12 A 16 ANYS)

ELS MÉS GRANS

L’objectiu de l’educació secundaria és aconseguir que l’alumnat adquireixi les eines necessàries per esdevenir persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica a la societat i consolidar les competències, actituds i  capacitats de l’alumnat, així com d’acompanyar-los en el seu creixement personal. La col·laboració entre famílies i escola és un element clau per tal d’ajudar-los a ser persones competents, autònomes i crítiques.

Des de l’escola treballem per aconseguir un rendiment òptim d’acord amb les capacitats de l’alumnat amb metodologies adaptades a les diferents necessitats. Volem que arribin a ser persones compromeses amb la societat i coherents amb el seu pensament.

Aprofundim les competències pròpies d’estudiants del s. XXI incorporant les noves tecnologies, el plurilingüisme, la sostenibilitat i la coeducació.

HORARI ESO

Ela alumnes i les alumnes de ESO fan un horari lleugerament diferent a la resta d’alumnes:

 • De dilluns a dijous de 8:30 a 13.30h i de 15 a 17h
 • Divendres de 8:30 a 13.00h
 • Acompanyem l’alumnat tant des d’una vessant pedagògica com, també, personal i emocional, a partir de tutories individualitzades per afavorir el procés de maduració i el seu creixement personal. En  les tutories grupals es treballen activitats de cohesió de grup i d’autoconeixement, de creixement personal, d’organització, de tècniques d’estudi…
 • Comunicació propera i continuada amb les famílies.
 • Seguiment del procés d’aprenentatge a partir de l’avaluació continuada, amb el  lliurament de butlletins de notes a final de cada trimestre, i una preavaluació a mig trimestre,  de la qual les famílies també en reben un informe; d’aquesta manera  afavorim aquest seguiment individualitzat  de l’alumnat.
 • Atenció a la diversitat. L’equip psicopedagògic del centre  dona suport a l’equip docent, a les famílies i a l’alumnat amb actuacions seqüenciades al llarg de la vida escolar, tenint present el procés evolutiu i maduratiu de cada adolescent.
 • Orientació acadèmica i professional per conèixer les diferents sortides un cop acabin els estudis obligatoris, acompanyar l’alumnat a les trajectòries educatives i professionals i definir la professió que millor s’ajusta a les capacitats, aptituds i preferències vocacionals.
 • Es plantegen tallers i xerrades divulgatives per conscienciar i sensibilitzar l’alumnat. D’aquesta manera es vol afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes dels adolescents com: la salut mental, la salut afectiva i sexual, la violència i els maltractaments segons gènere, el consum de tabac, alcohol i altres drogues, els trastorns de la conducta alimentària, els hàbits saludables, les xarxes socials, l’ús de pantalles,  el ciberassetjament…

Escola Plurilingüe.  Apostem per l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès i francès) amb l’objectiu que l’alumnat estigui preparat per afrontar tots els reptes d’una societat canviant i que es puguin moure arreu del món sense entrebancs.

Disposem del Language Assistants (auxiliar de conversa nadiu) que permet estimular l’aprenentatge de la llengua de forma natural i directa, preparem l’alumnat per la realització dels exàmens oficials Oxford i oferim estades lingüístiques a l’estranger, incloent el viatge de final d’etapa a 4t d’ESO. També la realització d’activitats com English Clubs, Speaking Project, Radio News i l’English Day ajuden a potenciar al màxim les competències plurilingües del nostre alumnat.

Ús de les noves tecnologies. Potenciem  l’autoaprenentatge amb eines TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) ensenyant a utilitzar els entorns virtuals d’aprenentatge per aconseguir que l’alumnat sigui competent en un món cada dia més digital. Tots els docents i alumnat disposen d’un usuari per accedir a la plataforma educativa virtual i a l’entorn Google App for Education. Comptem amb aules digitalitzades i es fa ús dels dispositius Chromebooks en diferents activitats.

Treballem el desenvolupament del pensament computacional a la matèria optativa d’informàtica de 4t d’ESO. L’alumnat aprèn  a dissenyar Apps i a realitzar videojocs amb Scratch. També participen a l’Olimpíada Informàtica Catalana (OLCAT) i se’ls prepara pels exàmens oficials acTIC. Potenciem metodologies actuals i innovadores com la robòtica integrada a les activitats curriculars de la matèria de Tecnologia.

Apliquem la codocència que consisteix en treballar més d’un docent a l’aula per tal d’afavorir una atenció personalitzada de l’alumnat i, alhora, facilitar l’adquisició dels diversos coneixements. Oferim diverses estratègies metodològiques, activitats de diferents nivells per treballar un contingut comú, adaptacions en els processos d’ensenyament-aprenentatge, suports i recursos segons les necessitats perquè tothom pugui créixer i desenvolupar les seves capacitats.

Des de l’àmbit lingüístic, facilitem a l’alumnat les eines perquè esdevinguin bons comunicadors, tant a nivell escrit com a nivell oral. Fomentem el gust per la lectura i treballem les habilitats de comprensió lectora des de totes les matèries que impartim a l’etapa.

Potenciem la creativitat i les estratègies comunicatives treballant projectes com “La novel·la” i el certamen literari de Sant Jordi. També participem  en concursos com “Lletres a les aules”, “Pescalluna/pescalletres”, “Llegim ciència”, ”Certamen de lectura en veu alta” i “El protagonista jove”.

Estimulem l’aprenentatge de l’àmbit cientificotecnològic amb pràctiques de Ciències de la Naturalesa (biologia i geologia, física i química) al laboratori i amb la realització de diferents projectes de tecnologia al taller.

L’escola afavoreix la formació integral de l’alumnat i això representa donar especial importància a l‘àmbit artístic fomentant l’art i la música.

L’alumnat de secundària s’endinsa en la creació artística a la matèria de Visual i Plàstica, treballant diferents eines i tècniques graficoplàstiques potenciant el traç i el grafisme, com també la seva capacitat d’observació i creativitat. Es realitzen treballs manipulatius en 3D que es complementen amb la matèria de Tecnologia.

Més enllà dels aprenentatges habituals, es potencia la vivència activa de la música amb la pràctica de l’ukelele.  La música en grup requereix col·laboració, atenció, concentració i flexibilitat, quatre pilars fonamentals en l’educació.

La darrera setmana de curs es realitza el Treball de Síntesi pels alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. Consta d’un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i on l’alumnat treballa en equip i amb una estructura horària diferent de la resta de curs. El Projecte de Recerca acosta l’alumnat de 4t d’ESO a  tasques d’investigació assolint competències de treball cooperatiu. Ajudem als alumnes a aconseguir una major autonomia de treball en futurs estudis que puguin realitzar i en posteriors àmbits professionals.

A l’Educació Secundària volem aconseguir la millor versió del nostre alumnat en l’àmbit humà, acadèmic i professional.

Optem per un ensenyament de qualitat que els permet  adquirir una sòlida formació acadèmica i professional per així poder aconseguir l’èxit en les etapes posteriors, sense oblidar el valor de la pròpia personalitat com a persones autònomes i responsables que participen de forma activa en l’evolució i transformació de la societat i capaces de prendre decisions.

Educació en valors:

L’educació serveix com a mitjà per formar persones en valors i coneixements, hem de saber-ho aprofitar  per educar les generacions vinents perquè aprenguin a viure en una societat diversa i enriquidora on la multiculturalitat i la diversitat són cada dia més presents.

Oferim múltiples activitats que complementen els coneixements del nostre alumnat

SORTIDES

 • Fem Pinya (Sant Vicenç de Torelló)
 • Caçadors Neolítics (Banyoles)
 • Descobreix el món antic  (Empúries o Ullastret)
 • La Catedral de l’aigua (Castell de Sant Ferran)
 • La Fageda (Olot)
 • Girona medieval (Girona)
 • Arts escèniques i audiovisuals (Vic)
 • Sortida lúdica-esportiva (l’Esquirol i Rupit)
 • Fundació Mona i Parc Arts (Riudellots de la Selva)
 • Sortida Modernista (Barcelona)
 • Saló de l’Ensenyament (Barcelona)
 • Univers Jove (Ripoll)
 • Cursa d’Orientació (Sant Martí de Centelles)

TREBALL DE SÍNTESI (1r, 2n i 3r d’ESO)

 • Bandolers d’ahir, Montseny d’avui (Muntanyola)
 • “Top 10 Pirineus”  (Llívia)
 • Entre mar i terra (Llançà) Atenció a l’alumnat
 • Viatge fi d’etapa de 4t d’ESO a Londres

PROJECTE DE RECERCA (4t d’ESO)

TALLERS I XERRADES

 • Institut Guttmann
 • Xerrada “La Marató de TV3”
 • Autoprotecció i suport vital bàsic
 • Educació sexual
 • Trastorns del comportament alimentari
 • Prevenció d’addiccions
 • Internet i xarxes socials
 • Pantalles i ciberassetjament
 • Bullying
 • Drogues i lleis
 • Competències personals
 • Xerrada: Després de l’ESO què?
 • Xerrada Carnaval (Passa-t’ho bé sense passar-te!)
 • Tallers d’Igualtat de gènere
 • Projectes audiovisuals: Fem de reporters!

ACTIVITATS

 • Festes i celebracions escolars
 • Celebració de les festes tradicionals
 • Activitats solidàries

PROJECTES INTERETAPES

 • Projecte Padrins i fillols

CONCURSOS

 • L’alumnat d’ESO participa en concursos de matemàtiques, ciència i llengua.
 • Lletres a les aules
 • Pescallunes/Pescalletres
 • Certamen de Lectura en Veu alta
 • El protagonista jove
 • Llegim Ciència
 • Pangea
 • Videomat
 • Proves Cangur de matemàtiques
 • Olimpíada Informàtica Catalana (OLCAT)

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website