Atenció al públic:

8:00h a 13:00h / 15.00h a 18.00h

Puigdassalit, 32

08570 Torelló

93 859 04 90

secretaria@vedrunatorello.cat

Serveis a l’escola

SERVEIS ESCOLARS

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ I RECEPCIÓ

Secretaria i Administració

Horari d’atenció

Recepció

Horari d’atenció

Horari de cobraments

  • Matí: 8:00h – 9.00h
  • Tardes: 15.00h – 18.00h (excepte dimarts)

MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador és gestiona per una empresa externa que garanteix la qualitat del servei. Es fan menús especials per totes les al·lèrgies o intoleràncies que ho requereixin.

Es fan diferents torns de menjador agrupats per franges d’edats, per tal de poder atendre millor les necessitats de l’alumnat.

El preu del servei de menjador inclou el dinar i el monitoratge fins les 15h a EPRI i ESO. A EINF disposem del projecte 9×5.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte a menjadorsagratscors@gmail.com

ACOLLIDA

Per ajudar a les famílies a conciliar l’horari laboral i escolar, oferim una acollida matinal de 7:45 a 9:00h, sota la supervisió de personal de l’escola.

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

Un equip de professionals de la psicologia i la pedagogia orienten l’alumnat i les famílies que precisen d’aquest servei. Tenim un itinerari psicopedagògic des dels 3 fins els 16 anys.

L’equip de l’escola es coordina amb els serveis educatius del Departament d’Educació i altres serveis externs quan és necessari i també és qui impulsa l’Itinerari Psicopedagògic propi de l’escola.

ESTADES A L’ESTRANGER

Facilitem als alumnes de la nostra escola l’aprenentatge d’una llengua estrangera oferint la possibilitat de realitzar estades internacionals d’un curs escolar o un semestre.

A l’estiu, Vedruna Catalunya ofereix colònies d’anglès a Primària amb l’objectiu de millorar l’expressió oral dels més petits. També ofereix estades lingüístiques al Regne Unit pels alumnes d’ESO amb l’objectiu de millorar el nivell d’anglès i alhora conèixer i conviure amb altres alumnes i amb les famílies que els acullen.

CENTRE EXAMINADOR OXFORD

Proves de certificació del nivell d’anglès online. Validades per la Universitat d’Oxford i reconegudes per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles i altres institucions educatives del país.

AUXILIAR DE CONVERSA

L’auxiliar de conversa és un recurs humà més que des de l’escola posem a disposició del  nostre alumnat i que potencia el procés de comunicació i ajuda a millorar la seva competència oral en llengua anglesa.

SERVEIS DEL MÓN DIGITAL / SERVEIS INFORMÀTICS I TELEMÀTICS

Per facilitar la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa comptem amb les TIC. Tots els docents i estudiants tenen un usuari per accedir a les aules virtuals i a l’entorn Google per educació.

Comptem amb aules digitalitzades i es fa ús de tauletes i dispositius Chromebooks en diferents activitats.

S’està treballant per tal que tot l’alumnat, docents i famíies tinguin accés a la plataforma Clickedu, una bona eina en la realació família-escola-alumne/a.

AMPA / AFA

L’AMPA és l’associació de pares i mares de l’escola. Podreu participar i implicar-vos en el dia a dia de l’escola i poder organitzar activitats pels vostres fills/es.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolar estan gestionades per l’AMPA de l’escola i volen ser un complement a la jornada escolar.

L’objectiu d’aquest servei és que l’alumnat pugui ampliar el seu desenvolupament en diferents camps: artístics, esportius, d’habilitats,…

La majoria d’aquestes activitats es realitzen a partir de les 5 de la tarda a la mateixa escola, tot i que alguna es fa al migdia. Per obtenir informació més detallada de les diferents activitats, podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA (afa@vedrunatorello.cat

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website